Praktijkvoorwaarden Mondhygiënepraktijk Laurence van den Berg

De praktijkvoorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden welke door of namens Mondhygiënepraktijk Laurence van den Berg worden verricht.

Laatst bijgewerkt op: 23-10-2023

1. Afspraken

 • Behandeling vinden plaats op afspraak.
 • Afspraken dienen vooraf te worden gemaakt en kunnen worden gemaakt (telefonisch, per e-mail of persoonlijk contact).
 • De e-mailherinnering van de afspraak is een extra service, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. U bent zelf verantwoordelijk voor de gemaakte afspraak.

2. Annulering

 • Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van tevoren worden afgezegd, per mail of telefonisch. Zie de contactpagina op de website voor de juiste contactgegevens.
 • Indien afspraken korter dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, is het mogelijk dat de gereserveerde tijd in rekening wordt gebracht. Dit is 75% van de gereserveerde tijd. De kosten hiervan worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar.
 • In geval van overmacht of andere onvoorziene omstandigheden behoudt de mondhygiënist zich het recht om afspraken te verzetten of te annuleren.

4. Betaling en vergoedingen

 • De nota wordt aan u gedeclareerd. Dit houdt in dat u de nota zelf dient te betalen. U bent zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling, ongeacht of deze wordt vergoed door de zorgverzekeraar.
 • Ik heb geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Dit houdt in dat u zelf verantwoordelijk bent voor eventuele vergoedingen door uw zorgverzekeraar. Hiervoor kunt u uw nota zelf indienen.  
 • In de praktijk kunt u direct afrekenen, het liefst per pin.
 • Indien u de nota achteraf wilt betalen, dient u dit binnen 14 dagen te doen.
 • Bij een openstaande nota kan de volgende afspraak niet doorgaan.

5. Tarieven              

 • De tarieven worden jaarlijks vastgesteld aan de hand van de tarieven van de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit).
 • Mondhygiënepraktijk Laurence van den Berg behoudt zich het recht voor om de tarieven tussentijds aan te passen.
 • Voorafgaand aan behandelingen boven €250,- krijgt u van tevoren een begroting mee. Desgewenst kunt u voor iedere behandeling een begroting krijgen.

6. Behandeling

 • Door een afspraak te maken stemt u in met een behandelingsovereenkomst op grond van de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst).
 • Kortgezegd houdt dit in dat u, zonder een contract te hoeven tekenen, instemt met de behandeling zoals wij deze gezamenlijk hebben bepaald.
 • Als zorgverlener ben ik verplicht u te informeren over een diagnose, prognose, mogelijke behandelingen en de mogelijke risico’s hiervan.
 • U heeft zelf ook een aantal plichten, namelijk mij als zorgverlener duidelijk en voldoende informeren en meewerken aan de behandeling.
 • U bent zelf verantwoordelijk om veranderingen in uw persoonlijke gegevens (adres, telefoonnummer, e-mailadres etc.) tijdig door te geven.
 • Het is niet toegestaan om te roken in de praktijk.
 • Het is niet toegestaan om huisdieren mee te brengen. Uiteraard vallen geleide- en/of hulphonden hier niet onder.
 • Het gebruiken van drugs en/of alcohol, en/of het onder invloed zijn van drugs en/of alcohol is niet toegestaan.

7. Klachten

 • Ik doe mijn best om u naar alle tevredenheid te helpen. Helaas kan het zo zijn dat u niet helemaal tevreden bent. U kunt uiteraard contact opnemen om dit aan te geven.
 • Mochten we er samen niet uitkomen, dan kunt u gebruikmaken van de klachtenregeling: https://erisietsmisgegaan.nl/onvrede-melden/

8. Rapportage en informatie-uitwisseling

 • Voor het uitwisselen van informatie en gegevens met uw behandelend tandarts of een andere specialist, vraag ik van tevoren altijd (mondeling) toestemming.
 • Mocht u dit niet wensen, mag u dit altijd kenbaar maken.

9. Aansprakelijkheid

 • Ik ben niet aansprakelijk voor schade, diefstal en/of verlies van uw persoonlijke eigendommen.

10. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

 • Mondhygiënepraktijk Laurence van den Berg behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden worden op de website van de praktijk gepubliceerd.